Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Speciallärare åk 7-9 i svenska, Norretullskolan

Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag.
Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet.
Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.

Norretullskolan är en skola i hjärtat av Kristianstad.
Skolan ligger i en fin omgivning med närhet till Vattenriket.
Vi har gångavstånd till centrum och centrala funktioner så som Naturum, Stadsbibliotek och Centralstation.


På vår skola har vi nöjda elever som trivs och känner sig trygga.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för våra elever.
Skolan har en engelsk språkprofil där vi erbjuder elever i hela kommunen att läsa delar av sin undervisning på engelska.
Vi har runt 200 elever i årskurs 7-9.


Vi har ett väl inarbetat elevhälsoteam, med fokus att arbeta förebyggande och främjande, för att ge varje elev så bra förutsättningar som möjligt att lyckas, trivas och utvecklas sitt lärande.


Vi söker nu medarbetare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete.
Ett genuint intresse för varje ungdom och modet att våga prova är viktiga egenskaper som värdesätts högt på Norretullskolan.
Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå.
Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet.
Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram.
Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg.
Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig.
Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språkutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar.
Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.
I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.


KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i åk 7-9 i grundskolan.
Vi vill att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska i åk 7-9.
Du behöver erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning åk 7-9 i grundskolan.


Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd.
Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar krävs i rollen.


Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling i vardagen.
Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument.
Du har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg och kan praktiskt hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen.


Du kan utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig.
Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.
Vi vill att du är väl förtrogen med och kan leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare.

Det är en fördel om du har förmåga att systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra.
Vi ser gärna att du kan dokumentera strukturerat och med god kvalitet.
Att kunna planera och prioritera sin arbetstid ses som positivt liksom att du använder digital teknik i dina egna förberedelser liksom i undervisning.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.
Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap.
31-33 §§ i skollagen.


ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning.
I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet.
Vi tillämpar också rökfri arbetstid.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Kristianstads kommun


Västra Storgatan 12
29180 Kristianstad
Sverige
publicerad: 2024-05-15
Speciallärare
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: BUF-2024-133
ansök här
sista ansökningsdag: 2024-05-29
erfarenhet:
Källa: ArbetsAnnonser.se