Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Speciallärare 2 tjänster

Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund.
Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv.
Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.


Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?

Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.


Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen.
Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.

Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.

Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.

Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.

Svenshögskolan är en tvåparallellig F-6 skola med 310 elever och 40 personal.
Skolbyggnaden är byggd 2016 och alla klassrum har tillhörande grupprum.
Vi har en stor matsal och idrottshall samt fina salar för musik, bild och slöjdämnena.
Vi har en mycket hög andel legitimerade lärare med bred erfarenhet och stort engagemang.
På skolan finns även fyra tjänster i vårt spec-team, med både speciallärare och specialpedagog.
Samtliga ingår i elevhälsoteamet (EHT).


ARBETSUPPGIFTER
Vi satsar mycket på utveckling av undervisningen tillsammans på vår härliga F-6 skola! Du kommer att få stora möjligheter till utveckling i yrkesrollen i både arbetslag och i skolans pedagogiska utvecklingsarbete.
Vi har stort fokus på ett språk-och kunskapsutvecklande arbete.
I det systematiska kvalitetsarbetet både leder och bistår skolans speciallärarteam arbetslagen.
Bl.a.
kring arbetet med extra anpassningar, kartläggningar, särskilt stöd och det förebyggande arbetet att skapa trygghet.

Vi har två lediga speciallärartjänster på vardera 100% från augusti 2024, en på lågstadiet och en på mellanstadiet.
För att vara aktuell för en tjänst hos oss behöver du ha lärarlegitimation i ämnen motsvarande årskurs F-3 eller 4-6.
I din ansökan anger du om du ansöker till tjänst på lågstadiet eller mellanstadiet, ange också ämnen som du är legitimerad i.
Du kommer att undervisa både i matematik och i svenska, oavsett vilken av tjänsterna du söker.
På lågstadiet förekommer mycket grundläggande lästräning.
Undervisning sker främst i klassrummet i några klasser med ordinarie ämneslärare i båda tjänsterna.
Undervisning förekommer också i mindre grupper av elever som har behov av särskilda stödinsatser.


Som speciallärare på Svenshögskolan har du ansvar för planering och genomförande av undervisning enligt Lgr22 och våra prioriterade mål på skolan.
Du har ca.
17 timmars undervisning per vecka.
Du samarbetar nära dina lärarkollegor på respektive skolstadium, samt med övriga speciallärare och specialpedagog.
Viss samverkan med lärare i skolans särskilda undervisningsgrupper förekommer också.
På mellanstadiet kommer du att ha undervisning några enstaka timmar i bl.a.
svenska i den särskilda undervisningsgruppen.

Tillsammans med kollegor i arbetslagen, samt stöd hos ett elevhälsoteam som innehar alla yrkesmässiga EHT-professioner så arbetar vi målmedvetet med elevernas lärande och utveckling.
Din närmsta chef är skolans rektor som du har en nära dialog med kring bl.a.
elever, undervisning, resursfördelning och arbetsmiljö.
Även specialpedagogen bistår och samordnar spec-teamets veckomöten.


Du kommer också delta i Burlövs kommuns utvecklingsgrupp för speciallärare och specialpedagoger några gånger per termin.
Detta mötesforum, för just din profession, bidrar till samsyn och ett gemensamt lärande inom områden som du har ett särskilt engagemang inom.


KVALIFIKATIONER
Du är en legitimerad och skicklig speciallärare som får energi av att undervisa och av att vara ute i elevernas olika lärmiljöer.
Du bistår i samordningen av undervisningen och dokumenterar samt analyserar elevernas kunskapsprogression.
I det arbetet bidrar du till ett positivt arbetsklimat genom att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer på arbetsplatsen med dina kollegor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på en skola i ett socioekonomiskt utmanade område och med elever med svenska som andraspråk.

Du är mån om att ha goda relationer med elever och vårdnadshavare, där du i samverkan med klassmentorerna arbetar förebyggande och gärna bjuder in till möten av olika slag.

Beskriv i din ansökan hur du brukar arbeta och kommunicera, för att det ska ge god långsiktig effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Ferietjänst, arbetsplatsförlagd tid 35 h per vecka.

Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Detta begär du i god tid via polisens hemsida.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.


Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt sistadatum.


Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.


Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.

Burlövs kommun


Box 53
23221 Arlöv
Sverige
Burlöv
fax: 13.1,55.63333
Pia Tullgren, Rektor
Rektor
040 - 625 62 35
epost
antal lediga platser: 2
publicerad: 2024-05-15
Speciallärare
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: A1295093
ansök här
sista ansökningsdag: 2024-06-10
erfarenhet:
Källa: ArbetsAnnonser.se