Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Skolsköterska till Ystad gymnasium

Ystads kommun har cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad.
Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare - nu och i framtiden.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa.
Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.

Den kommunala gymnasieskolan, Ystad Gymnasium, har omkring 1700 elever och 300 personal och består av två enheter, Park och Österport.
Enheterna består av olika områden och tillsammans erbjuder vi de flesta nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram och ett stort antal av den anpassade gymnasieskolans program.
Skolans vision är att alla elever ska nå sin fulla potential och vi står för hög kvalitet och delaktighet där varje individ, i en tillåtande kultur, utvecklar kunskaper, färdigheter och demokratiska värderingar.
På område 4 har ett vi i dagsläget ett 160-tal elever som tillhör introduktionsprogrammen eller den anpassade gymnasieskola.

Nu söker Område 4 en engagerad, erfaren och kompetent skolsköterska som brinner för att göra skillnad.
På området finns elever som tillhör anpassad gymnasieskolans nationella och individuella program, cirka 60 elever i nuläget.
Området har även Introduktionsprogram som språkintroduktion för nyanlända, yrkesintroduktion och individuellt alternativ.
Gemensamt för programmen är att elever saknar fullständig behörighet för gymnasiestudier på de nationella programmen.
Att behörigheten saknas hos den enskilda eleven kan bero på många olika saker såsom hög skolfrånvaro, bristande motivation eller tex ohälsa.

ARBETSUPPGIFTER
Skolsköterskan på område 4 har valt att gå vidare till en ny tjänst och vi söker nu en erfaren och engagerad skolsköterska.
På område 4 ingår du i elevhälsoteamet där skolledning, kurator, SYV och specialpedagog ingår och vi tillsammans ger förutsättningar för elevernas utveckling genom att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.
Du arbetar nära elev, vårdnadshavare, skolpersonal men samverkar också med externa aktörer såsom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Detta gör du genom att alla elever i gymnasiets årskurs 1 erbjuds ett elevcentrerat hälsobesök med syfte att tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som innebär att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Du bevakar elevernas vaccinationstäckning, ordinerar och ger kompletterande vaccinationer och fullföljer folkhälsomyndighetens barnvaccinationsprogram.

Du bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Du erbjuder öppen mottagning, där eleven kan komma för enklare sjukvårdsinsatser, bedömningar, rådgivning och stöd i psykosociala frågor.

Du gör medicinska bedömningar och handlägger de flesta ärenden själv.
En del av bedömningarna utmynnar i kontakt med skolläkare, hänvisning/remiss till andra vårdgivare.

Du erbjuder planerad mottagning, undersökning och uppföljning av elever med hälsoproblem.

Du har ett samarbete med dina kollegor via professionsträffar mot en utveckling och kvalitetshöjning av elevhälsans medicinska insats.
I samband med anställning kommer du att få en mentor som kommer att ge dig introduktion i uppdraget och på din nya arbetsplats.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska.
Du ska med lätthet kunna skapa goda relationer, tycka om att arbeta självständigt, vara nyfiken, flexibel, vara noggrann och ha god organisationsförmåga.

God datavana är en fördel då bland annat dokumentationen sker i Prorenata.
Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Löpnade urval tillämpas.
Erfarenhet krävs

ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.
Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter.
Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer.
Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö.
Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Ystad kommun


Nya Rådhuset
27180 YSTAD
Sverige
Ystad
Mikael Follrud, Rektor
Rektor
epost
publicerad: 2024-05-15
Skolsköterska
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: A1294829
ansök här
sista ansökningsdag: 2024-05-29
erfarenhet:
Källa: ArbetsAnnonser.se